Prof. dr. Alfonsas Laurinavičius

CV

Vardas, pavardė – Alfonsas Laurinavičius
Gimimo data – 1947-03-15
Pedagoginis vardas, mokslo laipsnis  – Profesorius, socialinių mokslų (S01) daktaras
Pareigos: Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Tarptautinės prekybos ir muitų katedros vedėjas, profesorius. 

Išsilavinimas (kada ir ką baigė, stažuotės):
Socialinių mokslų daktaras (1998),
profesorius (2009)
docentas (2001),
baigta habilitacijos procedūra (2006, socialiniai mokslai)
Prancūzijos Vidaus reikalų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo departamentas (Service de Cooperation Technique Internationale de Police (1999 10-11)

Gone trailer

Darbo patirtis:
1992-1998 Lietuvos policijos akademijos Psichologijos ir profesinės etikos katedros vyr. asistentas;

1998-2000 Lietuvos teisės akademijos Policijos fakulteto  Policijos teisės katedros vyr. asistentas;

2000-2002 Lietuvos teisės akademijos Policijos fakulteto Policijos teisės katedros docentas;
nuo 2002 m. Mykolo Romerio  (anksčiau – Lietuvos teisės ) universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Muitinės veiklos katedros vedėjas ir nuo 2006 m. MVK profesorius.
 
Mokslinė veikla (svarbiausi per pastaruosius penkerius metus publikuotų mokslinių, ir metodinių darbų sąrašas):
 Tarnybinė teisė: statutinės valstybės tarnybos teisinis reguliavimas. Monografija – Vilnius: LTU, 2003. – 400 p.
 Problems of Implementation the European Convention on Human Rights in the Statutory Public Administration Institutions // Jurisprudencija. Mokslo darbai. 3(81) t. P. 47-55.  – Vilnius: MRU, 2006
 The role of Practical Ethics in Law Enforcement in Law Enforcement Management // Administrativa un kriminala justicija. . Nr. 4 (33). P. 10-16.-Riga: Latvijas policijas akademija. 2005.
 Statutory State Service and Peculiarities of Civil Servants Activity // Belarusian Journal of International Law and International Relations. T. 3. P. 68-74 -Minsk: Belarusian State University, 2005.

Europos politinės, kultūrinės tradicijos standartai ir šalies statutinių institucijų (įstaigų) administravimo tobulinimas Jurisprudencija. Mokslo darbai. T. 73 (65). P. 5-15.-Vilnius: MRU, 2005.
Etikos kodeksų veiksmingumas ir statutinės tarnybos reputacija // Jurisprudencija. LTU Laurinavičius A. mokslo darbai. 63(55), 2004. P. 72-86. (įtrauktas į Europos policijos mokslo ir tyrimų elektroninių dokumentų banką Makso Planko užsienio ir tarptautinės baudžiamosios teisės institute)
 The paradigm of the administration of the career processes in the service of the state // Die polizeiliche aus-und fortbidung. Riga, 2003. P.140-151 (Mokslinės knygos dalis ISBN-9984-655-94-6)
Dalykinės etikos infrastruktūra ir statutinių pareigūnų kvalifikacija // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 48(40), 2003. P. 5-15 (ISBN 1392-6195)
Muitinė ir tarnybinės karjeros problemos (bendraaut. R.Jovaišienė) // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 49(41) 2003. P. 32-46. (ISBN 1392-6195)

Pagrindiniai pedagoginiai darbai (pastarųjų penkerių metų vadovėlių, metodinių nurodymų ar kitų studijų priemonių bibliografiniai aprašai:
Žmogaus teisių įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo kriterijai policijos veikloje (bendraautorius E. Misiūnas). Mokymo metodinis leidinys – Vilnius: PD prie LR VRM, LTU, 2004. -132 p.
Žmogaus teisės ir policijos veikla. Mokymo metodinis leidinys -V.: LTU, 2002. -220 p.
Bendruomenės teisėtvarka. Mokomasis leidinys. -V.: LTU, 2001. -215 p.

Užimtumas projektuose :
Vykdytojas Lietuvos inovacijų plėtra Lietuvos teisės universiteto magistrantūros ir doktorantūros studijose 2005 – 2008 m.

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0