Prof. dr. Alfonsas Laurinavičius

Publikacijos

Publikacijų sąrašas už 5 metus (2001 – 2006 m.)
STRAIPSNIAI
1. Policijos tarnavimo bendruomenei problemos // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 19(11), 2001 m.
2.Saugios aplinkos kūrimo teorija ir patirtis // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 21(13), 2001 m.
3.Statutinių valstybės tarnybų pareigūnų karjeros ypatumai // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 35(27), 2002.
4.Statutinių pareigūnų karjeros problemos // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 36(28), 2002;
5.Die modellierung der karriereprozesse in der Litaussehen polizei // Polizei – Fuhrungsakademie Munster. Analysen-Berihte-Perspektiven. –Munster, 2002.
6.Karjeros procesų statutinėje valstybės tarnyboje valdymas // Viešoji politika ir administravimas. KTU ir LTU mokslo darbai. T.3, 2002.
7.Dalykinės etikos infrastruktūra ir statutinių pareigūnų kvalifikacija // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 48(40), 2003.

I’ll Be Home for Christmas movie A Walk to Remember dvd
Clubbed
Universal Soldier: The Return trailer

Ghost Town Imagine That rip

Boy Eats Girl rip

Astro Boy movies

Show Stoppers
The Whole Nine Yards hd
8.The paradigm of the administration of the career processes in the service of the state // Die polizeiliche aus-und fortbidung. Riga, 2003.
9.Muitinė ir tarnybinės karjeros problemos (bendraaut. R.Jovaišienė) // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 2003.
10.Etikos kodeksų veiksmingumas ir statutinės tarnybos reputacija // Jurisprudencija. LTU mokslo darbai. 63(55), 2004.
11.Statutory State Service and Peculiarities of Civil Servants Activity // (2005m. įteiktas Baltarusijos valstybinio universiteto leidybai ir iki metų pabaigos turėtų būti išspausdintas).
12.Training of Customs Officers in Lithuania: Experience and Prospective // Role of Customs in the Development of National Economy. Scientific Proceedings International Scientific Conference. –Riga, June 30, 2005.

13.Europos politinės, kultūrinės tradicijos standartai ir šalies statutinių institucijų (įstaigų) administravimo tobulinimas. // Jurisprudencija. MRU mokslo darbai. 73 (65), 2005.

Rockula dvd

14.Problems of Implementation the European Convention on Human Rights fundamentals to administer statutory institutions // Jurisprudencija. MRU mokslo darbai. 3 (81), 2006.
15.Muitinės atsakas į tarptautinės prekybos iššūkius. 2006 m. įteiktas leidybai.

MONOGRAFIJOS, MOKOMIEJI LEIDINIAI

Bad Moon on dvd

16.Administravimo pareigūnų etika. Mokymo leidinys. Kaunas, 2001.P-165
17.Bendruomenės teisėtvarka. Mokymo metodinis leidinys. Vilnius: LTU, 2001,.P-192.
18.Žmogaus teisės ir policijos veikla. Vilnius: LTU, 2002. P-215.
Pirates of the Caribbean: At Worlds End video

19.Tarnybinė teisė: statutinės valstybės tarnybos teisinis reguliavimas. Monografija. Vilnius: LTU, 2003 m. P. 400 (25 s.l.).
20.Žmogaus teisių įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo kriterijai policijos veikloje. Mokymo metodinis leidinys (bendraautorius E. Misiūnas) Vilnius: Policijos departamentas prie LR VRM ir LTU. 2004.P-131.

Autumn dvd

Tyrimų sritys (moksliniai interesai):
Assassination of a High School President film

The Program hd

Administracinė teisė, teisėsaugos ir mokesčius administruojančių institucijų valdymas, vadyba ir etika, intelektinės nuosavybės apsauga muitinėje.

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0